maanantai 31. toukokuuta 2021

Toiminta digitaalisessa ympäristössä: Google Garage

Digitaalisen hyvinvoinnin perusteet

Digitaalinen hyvinvointi tarkoittaa terveellä pohjalla olevien teknologian käyttötapojen omaksumista ja ylläpitämistä. Teknologian terveellä käytöllä voidaan saavuttaa sen edut ilman haittoja, kuten parempi keskittyminen ja läsnöolo tyopaikalla. Liiallinen teknologian läsnäolo häiritsee keskittymistä ja vaikuttaa negatiivisesti tehokkuuteen. Sopiva teknologian käyttö on kuitenkin yksilöllistä, ja jokaisen teknologiaa käyttävän olisi hyvä varmistaa että oma tapa käyttää teknologiaa on itselle mielekäs ja sopiva. 

Onnistu työnhaussa

Ennen työnhakua olisi hyvä selvittää itselle mitä haluat uudelta työltä, mitkä ovat tavoitteesi ja  miten tuot parhaat puolesi esiin työnhaussa. Kirjaa ylös myös mitä taitoja sinulta löytyy, mitä hyötyä työpanoksestasi on yritykselle, miten vakuutat työnantajan että juuri sinä olet paras tehtävään, ja miksi haluat työn.

CV on yhteenveto henkilökohtaisista, ammatillisista ja sosiaalisista vahvuuksistasi. Sen tulisi sisältää yhteystietosi, lyhyt yhteenveto itsestäsi, työkokemuksesi ja koulutuksesi. CV:hen kannattaa lisätä vain relevanteimmat ja uusimmat tiedot. Kannatta myös pohtia tarkkaan, miten oman CV:n saa erottumaan muista. Viimeisenä kannattaa huolella tarkastaa CV:n kieliasu ja oikeinkirjoitus. Tämän lisäksi työnhaussa apuna voi alasta riippuen käyttää myös LinkedIn- profiilia tai verkkosivua itsestä. CV:n lisäksi saatekirje on tärkeä hyvässä työhakemuksessa. Ennen hakemuksen lähettämistä muista oikolukea se!

Hyvän työhakemmuksen lisäksi itsensä brändääminen voi boostata työnhakua. Henkilöbrändi koostuu arvostetuimmista luonteenpiirteistäsi, arvoistasi, vahvuuksistasi sekä intohimon kohteistasi. Henkilöbrändi on vaikutelma, joka sinusta syntyy muille tekojesi perusteella. Se autta tuomaan esiin vahvuutesi. Muista varmistaa, että henkilöbrändisi on aito ja kuvastaa todellista persoonaasi, jotta se ei johda harhaan. 

Työhaastattelun valmistautumalla voit pyrkiä välttämään stressiä ja tehdä vaikutuksen työnantajaan. Etukäteen olisi hyvä etsiä tietoa yrityksestä ja tehtävästä johon olet hakenut, selvittää taitovaatimukset,  pohtia miten tuot lisäarvoa yritykselle ja miten vastaat yrityksen tarpeisiin. Myös mahdollisia haastattelussa kysysttäviä kysymyksiä kannattaa ennakoida, jolloin niihin vastaaminen on helpompaa. Etukäteen kannattaa myös suunnitella mitä itse voit kysyä haastattelijalta, näin voi osoittaa kiinnostusta ja motivoitumista työtä ja yritystä kohtaan. Haastattelutilanteessa on hyvä myös muistaa, että jopa 70% viestinnästä on sanatonta, jolloin kehonkielellä on suuri vaikutus haastattelun onnistumisen kannalta. 

Paranna tuottavuutta töissä

Työn tuottavuuden parantamisessa auttaa ajanhallinnan tehostaminen. Työympäristöllä on suuri merkitys ajankäyttöömme työaikana. Muistiinpanoja tekemällä voit seurata omaa ajankäyttöäsi, ja puuttua tehokkuutta alentaviin tapoihin. Seuraavassa 5 tuottavuusvinkkiä:
 1. Ole tarkkaavainen kokoukisissa, ja vältä tapaamisia joissa sinun ei ole pakko olla läsnä.
 2. Luo päivittäisiä to do- listoja, joiden avulla on helpompi hallita päivän tehtäviä.
 3. Pidä lyhyitä taukoja. Tämä parantaa keskittymiskykyä ja lisää tuottavuutta.
 4. Pyri eliminoimaan häiriötekijät, kuten jatkuvasti soiva puhelin tai ruuhkainen sähköposti. Varaa näille oma aikansa työpäivästä, jolloin voit loppupäivän keskittyä muiden tehtävien suorittamiseen.
 5. Nuku riittävästi. Hyvät yöunet parantavat keskittymiskykyä ja parantavat tuottavuutta. 
Töiden priorisointi ja delegointi ovat myös tehokkaita keinoja tuottavuuden parantamiseksi. Työn priorisoinnilla tarkoitetaan työtehtävien arvottamista tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen, jolloin tehtävät tulevat suoritettua niille sopivassa aikataulussa. Työn delegointi on vähemmän tärkeiden ja kiireellisten työtehtävien siirtämistä toisen työntekijän tehtäväksi. Delegoinnissa on tärkeä muistaaa pitää mielessä ihmisten vahvuudet, itselle epämieluisia työtehtäviä ei voi delegoida vain koska itseä ei huvita niitä suorittaa. 

Pilvipalvelut ovat myös oiva keino parantaa työn tuottavuutta. Ne mahdolistavat saman projektityön yhtäaikaisen työstämisen vaikka eri puolilta maapalloa, kunhan verkkoyhteydet ja työn muokkausoikeudet ovat kunnossa. Pilvipalvelut ovat osittain poistaneet fyysisen sijainnin tärkeyttä. 

Esittele ideoitasi tarinankerronnan ja graafisen suunnittelun keinoin

Ajatuskartta on kirjoitettu kartta, jonka avulla on hyvä etsiä uusia yhteyksiä asioiden välillä. Sen avulla voi löytää myös uusia näkökulmia tuttuihin tai uusiin asioihin.

Stroyboard puolestaan kuvaa asioita visuaalisesti. Se on kuvallinen esitys suunnitelmasta. Storyboardia käytetään usein suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, tai sitä voi käyttää eri tahojen välisessä viestinnässä.

Esityksen tekemisessä kannattaa muistaa, että kiinnostava esitys jää helpommin yleisiön mieleen. Liian pitkä esitys voi helposti olla pitkäveteinen,  vaikka aihe olisikin kiiinnostava. Japanilaiset kehittivät Pecha Kucha- nimisen esitysmenetelmän, jossa esitys koostuu 20 diasta, jotka kukin kestävät 20 sekuntia. Jos esittäjä ei malttaisi jatkaa seuraavaan aiheeseen, esitys itsessään pitää huolen siitä että se ei veny mahdottomiin mittoihin. 

Kuvien valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota."Näytä, älä kerro" kuvaa hyvin sitä, että hyvin valitulla kuvalla voi olla suurempi merkitys kun pitkällä kappaleella tekstiä. Kuvia valitessa kannattaa pohtia erityisesti että mitkä kuvat tukevat parhaiten tarinaa, jota kerrotaan. 

Pidä yhteyttä asiakkaisiin mobiililaitteella

Mobiililaitteita voi hyödyntää yrityksen markkinoinnissa esimerkiksi mobiilimainonnan avulla. Mobiilimainonta voi auttaa yritystä saamaan lisää tiedustejuja ja puhelinsoittoja, sekä tuoda enemmän asiakkaita sivustolle. Mobiilimainonta on myös helppo kohdentaa asiakkaille esimerkiksi näiden sijainnin perusteella. Mainokset ovat usein pieniä, tehokkaita ja yksinkertaisia.
Sivusto jolle mobiilimainonnalla ohjataan asiakkaita, olisi hyvä muistaa optimoida mobiilialitteille sopivaksi. Myös hakukoneoptimointi on tärkeää, hakutermit kannattaa mielummin pitää lyhyinä kuin pitkinä. Googlella on olemassa avainsanojen suunnittelija, jota voi käyttää apuna kun suunnittelee markkinoinnin kohdentamista mobiililaitteille. 

Mobiilimainonnassa olis myös tärkeä ottaa huomioon, että erilaiset mobiiililaitteet vaativat räätälöidyt mainokset.

Yleisölle puhuminen

Useiden ihmisten pahin pelko on yleisölle puhuminen. Näitä tilanteita voi kuitenkin tulla eteen niin työelämässä (kokouket, konferenssit) kuin yksityiselämässäkin (juhlat, häät). Jännittäminen on normaalia jopa puhumisen ammattilaisille, ja se kertoo halusta tehdä työnsä hyvin. Jännittämistä voi helpottaa kehittämällä itselleen roolihahmon esityksen ajaksi. Hyvä ja huolellinen valmistautuminen auttaa suoriutumaan puheesta kunnialla. 

Puheeseen valmistautuessa sille kannattaa määritellä selkeä tavoite, jotta puheesta tulee mahdollisimman tarkoitukseen sopiva. Apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Kuka? Kenelle puhut?
 • Miten? Miten esitys pidetään?
 • Milloin? Milloin esitys pidetään?
 • Mitä? Mitä aiheesi tarkkaanottaen käsittelee?
 • Miksi? Miksi juuri sinua pyydettiin puhumaan aiheesta?

Puheen sisällön lisäksi kehonkielellä on valtava merkitys puheen onnistumisen kannalta. Kehonkieli on nonverbaalista viestintää, jonka puheen kuulija tulkitsee. Kehonkilei voi viestiä kuulijalle esimerkiksi oletko rento vai stressaantunut. Kehonkielen avulla voit välittää yleisöllesi viestiä, että olet asiantunteva ja kiinnostunut aiheesta josta puhut. 

Lopuksi muista, että olet paikalla, koska sinulla on tärkeää sanottavaa. Muista puhua selkeästi, katso yleisöä, ja pidä kiinni sinulle asetetusta aikarajasta. Usko itseesi, olet juuri oikea ihminen pitämään esityksen!

Kuvakaappaus Google Garagessa suoritetuista kursseista
Google Garagessa suoritetut kurssit


keskiviikko 26. toukokuuta 2021

Toiminta digitaalisessa ympäristössä: Excel, Word ja PowerPoint

Excel

Microsoft Excel on laskentataulukko-ohjelma, jonka avulla voi helposti luoda laskentataulukkoja sekä erilaisia laskutoimituksia. Excelillä on myös helppo luoda taulukkomuotoisia tilastoja, sekä erilasia kaavioita kuvaamaan tilastoja. Excel on osa Microsoft Office- pakettia. 


Word

Microsoft Word on tekstinkäsittelyohjelma, jolla voi luoda tekstisisältöisiä asiakirjoja. Asiakirjoihin voi sisällyttää myös esimerkiksi kuvia sekä taulukoita ja kaavioita. Word on maailmanlaajuisesti paljon käytetty ohjelma, jota käyttävät monet yritykset ja oppilaitokset. Word kuuluu Microsoft Office- pakettiin.PowerPoint

Microsoft PowerPoint on esitysgrafiikkaohjelma, jonka avulla luodaan erilaisia visuaalisia esityksiä. Esitykset koostuvat dioista, jotka voivat sisältää tekstiä, taulukoita, kuvaa, videota ja ääntä. Dioja voi myös animoida. Myös PowerPoint on osa Microsoft Office-pakettia.

tiistai 25. toukokuuta 2021

Toiminta digitaalisessa ympäristössä: Salasanat

Millainen on hyvä salasana? Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla hyvästä salasanasta kerrotaan seuraavaa:

 • Mitä pidempi salasana on, sitä parempi se on, sillä pidempää salasanaa on vaikeampi arvata
 • Hyvä salasana on helppo muistaa, mutta vaikea arvata. Kokonainen lause on yleensä hyvä salasana. Myös isojen kirjainten ja erikoismerkkien käyttö vaikeuttaa salasanan arvaamista.
 • Kirjoitusvirheiden ja murresanojen käyttäminen vahvistavat salasanaa
 • Tee jokaiselle palvelulle oma salasana. Panosta erityisesti tärkeisiin salasanoihin, joilla palautat unohtuneita salasanoja, kuten sähköpostin salasana.
 • Älä koskaan paljasta salasanojasi kenellekkään, edes viranomaisille! 
Hyvän salasanan lisäksi kaksivaiheinen tunnistautuminen parantaa turvallisuutta. Kaksivaiheisessa tunnistautumisessa palvelu lähettää esimerkiksi tekstiviestillä puhelimeen koodin, jota tarvitaan palveluun sisäänkirjautumisessa. Tällöin ilman käyttäjän puhelinta sisäänkirjautuminen ei onnistu.

Ylen sivuilta löytyy Salasanakone, jossa voit testata erilaisten salasanojen toimivuutta. 

Kuvakaappaus salasanakoneen vastauksesta
Kuvakaappaus Salasanakoneen vastauksesta

Valitsin kokeiltavaksi salasanaksi satunnaisen lauseen, joka ei ole oikea salasana (Salasanakoneeseen ei kannata turvallisuussyistä syöttää oikeita, käytössä olevia salasanoja). Lause kuuluu "Riku meni mustikkaan". Tämä lause osoittautui koneen mukaan hyväksi salasanaksi, se on 20 merkkiä pitkä (yli 12 merkkiä pitkiä salasanoja pidetään vaikeasti arvattavina) ja sisältää ison alkukirjaimen. Tästä salasanasta saisi vielä vahvemman, jos iso kirjain olisi jossain muualla kun lauseen alussa, ja lauseeseen olisi sisällytetty erikoismerkkejä tai numeroita. 

Kokeilin salasanaa myös pilkottuna osiin. Pelkkä "Riku" olisi huono ja helposti arvattava salasana. "Riku meni" olisi jo hieman vahvempi, mutta silti vielä lastenleikkiä rikollisille arvata. "Riku meni mustikkaan" aiheuttaisi rikollisille päänvaivaa jo sadoiksi vuosiksi, mikäli Salasanakoneeseen on uskomista. 

Itse neuvoisin jokaista hyvää salasanaa pohtivaa kiinnittämään huomiota salasanan pituuteen, merkkien laatuun ja muistettavuuteen. Erityisen tärkeää on myös käyttää kaikissa palveluissa eri salasanoja, jolloin turvallisuus parantuu huomattavasti. 

Toiminta digitaalisessa ympäristössä: Tekijänoikeudet

Toiminta digitaalisessa ympäristössä- yton ensimmäisessä osassa tutustutaan tekijänoikeuksiin.

Kopiosto on luovan alan tekijänoikeusjärjestö, joka valvoo luovan alan ammattilaisten etuuksia. Kopiosto ylläpitää Kopiraittila- sivustoa, jonka tavoitteena on pelin kautta opettaa tekijänoikeuksia eri asteilla opiskeleville opiskelijoille. 

Kopioston ja Kopiraittilan sivuilta löytyy kattavat tiedot tekijänoikeuksista ja erilaisten teosten oikeanlaisesta käytöstä. 
Kopiraittila-diplomi
Diplomi suoritetuista tekijänoikeuden perustaidoista

Ammatillisen koulutuksen Kopiraittilan tehtävät hyväksytysti suoritettua saa sivustolta ladattua diplomin, joka osoittaa suorittajan hallitsevan tekijänoikeuksien perustason. 

Työharjoittelu: Näyttö

Myymäläharjoittelun näyttö on kaksiosainen, ja siihen kuuluu sekä esillepanon että kampanjan tekeminen. Näyttötöiksi valitsin joulukuun vaih...