Graafinen suunnittelu: Näyttö

Graafisen suunnittelun opintojakso lähestyy loppuaan, ja jäljellä on näyttötyön teko. Tällä sivulla esitellään näyttöasiakas, seurataan työn etenemistä ja dokumentoidaan valmiit työt.

Studio Vyyhti


Graafisen suunnittelun opintojakson näyttöasiakkaani on Studio Vyyhti, vuonna 2020 perustettu yhden naisen sivutoiminen käsityöalan yritys Turusta. Studio Vyyhdin perustaja, Salla Lempinen, on opiskellut sisustusartesaanin ja muotoilijan tutkinnot. 

Studio Vyyhti sai alkunsa Sallan kiinostuksesta käsityöyrittäjyyteen. Valtavasta määrstä ideoita oli aluksi hankala lähteä rajaamaan vain yhtä toteutusta ja suunnitelmaa, joten kaikki ideat nivoutuivat yhteen sekalaiseksi joukoksi, vyyhdiksi. Tästä sai alkunsa Studio Vyyhti, jota Salla itse luonnehtii seuraavasti: "Kun erilaiset ideat kerääntyvät yhdeksi sotkuiseksi kasaksi. Sitä on vyyhti."

Studio Vyyhdin tuotevalikoimaan kuuluu tällä hetkellä eläinaiheisia tyynyjä lastenhuoneen sisustukseen. Tulevaisuudessa tuotevalikoimaa on tarkoitus laajentaa muun muassa käsityökurssien muodossa. 

Toimeksianto

Studio Vyyhti on vielä yritykseksi kovin nuori, joten Sallalla oli useita tarpeita graafisen suunnittelun saralla. Sovimme toimeksiannoksi seuraavanlaisen paketin:
 • Brändiohjeen luominen (jo olemassaolevan logon eri variaatiot, värit, fontit)
 • Riippulappu tuotteille (painovalmis tiedosto)
 • Käyntikortti (painovalmis tiedosto)
 • Mainos yrityksestä ja Sallasta jälleenmyyjiä ajatellen (julkaisuvalmis tiedosto)
 • Mainoslayout, jonka avulla tulevaisuudessa voidaan mainostaa tulevia käsityökursseja (julkaisuvalmis tiedosto)
Tavoitteena on luoda yritykselle yhtenäinen graafinen ilme, jota on myös jatkossa helppo käyttää markkinointimateriaaleissa ja tuotelapuissa. Yhtenäisen ilmeen avulla on tarkoitus tuoda yritystä näkyvämmäksi ja tunnettavammaksi kuluttajien ja jälleenmyyjien keskuudessa. Tämän avulla Sallan on myös helpompi suunnitella tulevaisuudessa uusia tuotteita, kuten esimerkiksi käsityökursseja, kun suunnittelussa voi paneutua sisältöön ulkoasun sijaan. 

Kohderyhmä

Studio Vyyhdin kohderyhmän määrittäminen ei ole aivan yksinkertainen homma. Kävin ajatustenvaihtoa asiasta Sallan kanssa, ja molemmat tulimme siihen lopputulemaan että tuotteiden ja tulevien kurssien kohderyhmät tulee pitää erillään toisistaan. 

Käsityökurssien kohderyhmän määrittäminen tässä kohtaa ei ole varsin mielekästä, sillä kurssien sisältö ja asiakasryhmä eivät vielä ole selvillä. Kursseja varten on tarkoitus tehdä vasta mainoslayout, jonka pohjalta tulevaisuudessa voidaan mainokset tehdä. Mielestäni kohderyhmät tulee suunnitella kurssikohtaisesti tarkemmin, tässä kohtaa voimme todeta vain että kurssien kohderyhmää ovat kaikenikäiset käsitöistä kiinnostuneet ihmiset. Sallan tarkoitus on kuitenkin olla "nuori tuulahdus" käsityöpiireissä, ja tarjota tämän ajatuksen mukaisia, nuorekkaita kursseja eri ikäryhmille. 

Studio Vyyhdin tuotteiden kohdalla kohderyhmän määrittäminen onkin helpompaa. Tuotteet on suunnattu pienille lapsille, jolloin ostopäätöksen tekijä on lapsen vanhempi tai muu aikuinen, isovanhempi tai vaikka kummi. Näille ostopäätöksentekijöille yhteistä on kuitenkin samankaltaiset arvot. Perhe ja lapset ovat tärkeitä. He arvostavat pohjoismaista designia ja kotimaista käsityöyrittäjyyttä. Kohderyhmän ihmiset ovat kaupunkilaisia, joko aivan ydinkeskustalaisia tai paremmin pientaloalueella viihtyviä. 

Studio Vyyhdin tuotteiden kohderyhmän määrittelevä kollaasi
Kohderyhmän arvoja ja elämää kuvaava kollaasi

Kohderyhmä voidaan segmentoida kolmeen osaan
 • lasten vanhemmat
 • lasten läheiset aikuiset, lahjanhankkijat
 • pienyrittäjyyttä ja designia arvostavat aikuiset

Brändiohje

Yrityksen graafisen ilmeen suunnittelu alkaa brändiohjeen luomisella, jolla luodaan raamit logolle, väreille ja fonteille, joita yrityksen viestinnässä käytetään. Yrityksellä on olemassaoleva logo, jonka käyttöä on tarkoitus pohtia ja selkeyttää. 

Ennen brändiohjeen tekemisen aloittamista tutustuin useisiin erilaisiin graafisiin ohjeistoihin, jotta saisin käsityksen mitä ne tavallisesti pitävät sisällään. Tutustuin myön yleisellä tasolla graafiseen ohjeistoon, ja tämän pohjalta päätin että näin pienelle yritykselle riittää hyvin suppea ja yksinkertainen ohjeisto. Siinä tullaan määrittelelään logon minimikoot ja käyttö, fontit ja värit. Kuvitusta tai muuta ei tässä vaiheessa ohjeistoon lisätä. Pyrin luomaan brändiohjeen siten, että sitä on helppo muuttaa ja kasvattaa tarvittaessa tulevaisuudessa. 

Logo

Studio Vyyhdillä on olemassa yksinkertainen ja selkeä logo, jonka käyttöön asiakas toivoo selkeytystä ja suuntaviivoja. Logosta erotellaan esisijainen toissijainen logo, ja näiden minimikoot sekä käyttö. Logoon ei muuten tehdä mitään muutoksia. 

Studio Vyyhdin logo
Studio Vyyhdin olemassaoleva logoFontit

Fonttien valinnan lähtökohtana pidin Vyyhdin logoa, jossa "STUDIO" on kirjoitettu Times New Romanilla. Tämän päätteellisen serif-fontin pariksi halusin löytää jonkin pyöreän ja pehmeän sans serif-fontin. Testailin melko monia eri yhdistelmiä niin klassikkofonteilla kuin vähän modernimillakin kirjasintyypeillä. Vyyhdistä tulee itselleni mieleen rentous ja pehmeys, ei niinkään geometrisuus ja jämäkkyys. Siksi esimerkiksi pyöreälinjainen ja geometrinen Futura tippui karsinnassa pois laskuista. Koin myös, että jämäkkä ja asiallinen Times New Roman kaipaa rinalleen pyöreitä linjoja, ettei viestinnästä tule liian kankean oloista. En myöskään halunnut lähteä kikkailemaan liiaksi fontin kanssa, vaan pitää valinnat simppeleinä ja selkeinä, jolloin itse fontti ei vie huomiota viestiltö, jota sillä pyritään välittämään. 

Loppusuoralle päätyi kaksi kirjasintyyppiä, Raleway ja Open Sans. Käytin molempia fontteja niin, että Times New Roman on otsikkofontti, vaikkei se sen tyypillisin käyttötarkoitus olekaan, ja sans serif- fontit ovat leipätekstifontteja. Testasin fontteja myös toisin päin niin, että TNR on leipätekstissä ja Open Sans otsikossa. Itse en pitänyt tästä yhdistelmästä niin paljoa, mutta päädyin lähettämään sen asiakaalle nähtäville kaikesta huolimatta. Asiakkaalle lähti siis nähtäville kaksi eri fonttivaihtoehtoa TNR:n pariksi. Yhdistelmiä näistä fonteista tein kolme erilaista. Ennen lähetystä itse pidin vahvimpana ehdokkaana yhdistelmää TNR ja Raleway.

Asiakkaalle ehdotetut fonttiyhdistelmät
Kolme eri fonttiehdotusta, joista asiakas sai valita mieleisensä

Näistä brändin fonteiksi valikoitui ehdotelma 1, Times New Roman ja Raleway. Times New Romania käytetään otsikoissa boldattuna ja alaotsikoissa regular-vahvuisena. Ralewayta käytetään leipätekstissä light-vahvuisena, jolloin leipätekstin ja otsikon välille saadaan sopivasti kontrastia. 

Times New Roman on ensimmäisen kerran otettu käyttöön vuonna 1932, ja sen suunnittelivat Stanley Morison, Starling Burgess sekä Victor Lardent. Alunperin Times New Roman suunniteltiin uudeksi fontiksi The Times-lehdelle, ja se on nykyisin yksi yleisimmin käytössä olevista fonteista. TNR kuuluu serif, eli päätteellisiin fontteihin.

Raleway on Matt McInerneyn vuonna 2012 suunnittelema sans serif, eli päätteetön fontti. Raleway on suuniteltu display face- fontiksi, eli se on tarkoitettu käytettäväksi korostamaan eri tekstinosia toisistaan, kuten esimerkiksi otsikoita leipätekstistä. 

Tämän brändiohjeen kohdalla fonttien tyypilliset käyttötarkoitukset on käännetty päälaelleen, ja tyypillistä leipätekstifonttia käytetään otsikoissa ja päinvastoin. Tällä saadaan luotua erilaista mielenkiintoa viestintään, eikä mainoksista tai viestintämateriaaleista hyppää silmille pelkkä otsikko, vaan typografia houkuttelee lukemaan koko sisällön. 

Värit

Brändin värien suunnittelussa inspiraationa käytin Studio Vyyhdin Instagram-tiliä. Monesti käsityöyritysten värimaailma ja fiilis liikkuu melko hempeässä tunnelmassa. Värit ovat naisellisia ja pehmeitä. Studio Vyyhdin kohdalla halusin luoda jotain modernia, selkeää ja ehkä siitä tavallisesta käsityögenrestä poikkeavaa. Selvästi myös Sallalla tavoite on erottua edukseen nuorekkaalla ja nykyaikaisella designilla. Toisaalta vyyhti vyyhti tuo mieleen pehmeyden ja pyöreyden, mutta tätä en halua liiaksi korostaa. Mielestäni pehmeys pitää huomioida suunnittelun joka vaiheessa, mutta sille on hyvä luoda myös kontrastia, jottei yleisilmeestä tule liian valju. 

Vyyhdin Ig-tililtä väreiksi valikoitui Sallan käyttämä vihreä ja tumma nude. Näiden lisäksi kaipasin väripalettiin jotain menevämpää väriä, joten lainasin Nestori-nallelta keltaisen värin. Näiden lisäksi typografiaa varten käytetään valkoista ja mustaa, jotka eivät tässä vaiheessa vielä värikartassa näy. 
Vyyhdin ensimmäinen värikartta
Ensimmäinen värikarttaluonnos Studio Vyyhdille

Lähetin yllä näkyvän värikartan asiakkaalle nähtäville. Vihreä ja keltainen väri saivat hyväksynnän, mutta Salla koki tumman nuden olevan vähän tunkkainen kokonaisuuteen. Ja siinä hän on aivan oikeassa. Se tiesi siis värien fiksaushommia. Kokeilin vaalentaa nudea eri asteisiin valööreihin, ja valitsin näistä mielestäni toimivimman. Nuden sävy kirkastui ja raikastui kummasti, ja koko värikartta otti askeleen raikaampaan suuntaan. Kaipasin itse myäs värikarttaan vaaleaa neutraalia sävyä, sillä nudea ei mielestäni pysy vaalentamaan niin paljoa, että se vaaleasta sävystä menisi. Monessa kohtaa puhdan valkoinen on liian raju sävy, ja tuo liian kovan kontrastin muiden sävyjen rinnalle. Päästin siis lisätä värikarttaan vielä vaalean harmaan. Pohdin hyvän tovin harmaan sävyä, ja päädyin lopulta lämpimämmän sävyiseen harmaaseen. Se mielestäni toimi värikartan sävyjen kanssa paremmin, ja toi lämpimämpää tunnelmaa värien joukkoon. Värin tummuusastetta pohdin myös huolella. Halusin harmaan olevan vaalea, mutta en liian vaalea jotta valkoinen teksti toimisi värin kanssa. Mielestäni onnistuin löytämään sopivan värisen harmaan, vaikka sitä tuleekin käyttää harkiten suunnittelussa. Mielestäni se toimii muiden värien rinnalla hyvin ja raikastaa kokonaisuutta olemalla vaalea, mutta konstrasti jää maltilliseksi eri sävyjen välillä. 

Vyyhdin uusi värikartta
Studio Vyyhdin uusi värikarttaluonnos

Tähän asiakkaalle lähetettyyn uuteen värikarttaluonnokseen sisällytin myös mustan ja valkoisen värien määritelmät. 

Asiakas oli värikartan muutoksiin enemmän kuin tyytyväinen. Hän piti erityisesti siitä, että värikartta on omanlaisensa ja ajan hengen mukainen olematta kuitenkaan trendivärikartta. Hän myös kokee, että näillä väreillä on jatkossa hyvä luoda yrityksen ilmettä vuoden ympäri, sillä erilaisilla yhdistelmillä saa erilaisia fiiliksiä aikaan, mutta yrityksen tunnistettavuus säilyy. 

Valmis brändiohje

Brändiohje valmistui näytön ensimmäisen viikon päätteeksi. Tämän ohjeen avulla on itsekin helppo lähteä suunnittelemaan ja luonnostelemaan tuotteita, kun selkeät suuntaviivat suunnittelulle on määritelty. Ohje ei luo mielestäni liian tiukkoja linjoja, vaan jättää tilaa luovuudelle. Se kuitenkin helpottaa työskentelyä, kun värien ja fonttien kanssa ei tarvitse joka kerta tehdä pohdintaa mitä käyttää. Ohje myös pitää brändin ilmeen yhdenmukaisena. 

Studio Vyyhdin valmis brändiohje
Studio Vyyhdin valmis brändiohje, jossa määritelty logon käyttö, fontit ja värit.

Riippulappu

Brändiohjeen valmistumisen jälkeen aloitin suunnittelun riippulapusta. Ensimmäisenä mielessä oli tutkia olemassaolevia riippulappuja ja etsiä inspiraatiota. Itselläni on myös jonkinverran kokemusta riippulapuista, sillä olen työskennellyt vaateliikkeessä useamman vuoden, sekä opiskellut vaatateusalaa. Näihin opintoihin liittyen olen aiemmin myös suunnitellut riippulappuja, kuvitteellisia tosin. 


Riippulappujen tutkimuksen tuloksena totesin, että hyvin useat laput ovat muodoltaan simppeleitä. Osa lapuista on muotoonleikattuja ja hyvinkin yksityiskohtaisia, mutta koen että tämän brändin kohdalla heataan yksinkertaisempaa muotoa. 

Studio Vyyhdillä on olemassa riippulappu, mutta Salla ei ole tähän tyytyväinen. Tällä hetkellä se on mustavalkoinen hyvin simppeli, suorakaiteen muotoinen lappu, jossa on tarvittavat infot tuotteesta esitetty selkeästi. Uskon että riippulapusta saadaan enemmän asiakasta miellyttävä jo logon käytön, värien ja uusien fonttien avulla. Myös riippulapun muodolla siitä voidaan tehdä kiinnostavampi kuin edeltäjänsä. 

Muotoa valitessa pohdin, mitä vyyhti sanana tuo mieleeni. Vyyhti on pehmeä ja vähän sekainen kehän muotoon kiedottu lanka. Pehmeys ja pyöreys olivat ehdottomasti asioita, jotka liittyvät vyyhtiin, joten halusin tuoda näitä riippulapun muodossa esille. Toisaalta ne mielestäni kaipaavat parikseen särmäkkyyttä ja ryhdikkyyttä, ettei kokonaisuus valahda liian pehmeän puolelle. 

Riippulapun muotoja
Riippulapulle valikoituneita muotoja, joilla lähdetään luonnostelemaan
Valitsin riippulapulle kolme erilaista muotoa, jolla lähden luonnoksia tekemään. Ensimmäisenä on suorakaiteen ja puoliympyrän yhdistelmä, joka on pehmeä mutta samalla ryhdikäs. Seuraavana on perus suorakaide, joka mielestäni sopii Vyyhdin logon malliin hyvin. Viimeisenä valitsin mukaan neliön.

Muodon jälkeen pohdin riippulapun kokoa. Viivoitin kädessä mittailin erikokoisia alueita paperille, ja silmämääräisesti arvioin sopivaa kokoa. Neliön kooksi valikoitui tässä vaiheessa 70 x 70 mm ja muiden muotojen kooksi 60 x 100 mm. Halusin että riippulapulla on kokoa niin, että siihen mahtuu riittävästi infoa tuotteista ilman että lappu tuntuu täyteen tungetulta. Toisaalta riippulapun on hyvä olla maltillisen kokoinen, jotta se ei peitä itse tuotetta alleen, vaan tekee siitä entistä houkuttelevamman. 

Riippulappuja luonnostellessa neliön muotoinen lappu putosi pelistä kokonaan, sillä koin että siihen on hankala saada kaikki tarvittava tieto mahtumaan. Se oli myös muodoltaan hankala logon ja tietojen asettelun suhteen. Siispä kaksi ensimmäitä muotoa meni jatkokehittelyyn. 

Riippulappuluonnos 1 a ja b
Riippulappuluonnos 1 a ja b

Riippulappuluonnos 2 a ja b
Riippulappuluonnos 2 a ja b


Tein molemmista muodoista useampia luonnoksia, jossa logoon yhdistyi erilaisia muotoja. Halusin kuitenkin pitää riippulapiun ilmeen simppelinä, joten useimmat niistä jäivät suunnittelupöydälle.

Ykkösvaihtoehdon kohdalla päädyin hyvin simppeliin pelkkään logoon, ja b-vaihtoehtona katkaistuun suorakaidekehykseen, joka tuo ryhtiä riippulapun ja logon pehmeään muotoon. Perusriippulapun lisäksi suunnittelin samasta lapusta version, jota voi käyttää eläintuotteiden kanssa. Studio Vyyhdin eläintuotteilla on aivan ihanat tarinat Instagramissa, ja koin heti että niitä kannattaa hyödyntää myös muualla tuotteiden yhteydessä. Itseeni tarinat tekivät suuren vaikutuksen, ja toivat lisää sielua ja persoonaa tuotteisiin. Uskon että tarinoilla voi olla jopa myönteinen vaikutus ostopäätöksen tekemiseen. Ykkösvaihtoehdon kohdalla jokaiselle hahmolle on valittu oma väri, jotta ne erottuvat toisistaan selkeästi. Tässä  vaihtoehdossa päälimmäinen tuotelappu on lyhennettu alareunastaan, jotta eläinhahmon nimi saaadaan näkyville lapun etupuolelle. Ajatuksena tässä on, että peruslappua voidaan käyttää tuotteiden kanssa, joissa eläimet eivät esiinny, ja vaihtoehtoista lappua eläintuotteiden kanssa. 

Kakkosvaihtoehdon muoto on suorakaide. Terävine kulmineen se on melko jyrkkä muoto, joten päädyin pehmentämään sitä pyöristämällä suorakaiteen kulmat. Tähän yhdistin ryhtiä tuovan edellisestä mallista tutun katkaistun suorakaiteen. Toisena vaihtoehtona päätin tarjota asiakkaalle perus suorakaidetta, johon pehmeyttä on haettu kehyksellä, jossa on pyöristetyt kulmat. Tässä kakkosvaihtoehdossakin on mukana eläinhahmojen omat riiput, joskin ne ovat saman kokoiset kuin päälaputkin. Myös näitä vaihtoehtoja on mahdollista värittää kuten ykkösvaihtoehdon lappuja, mutta halusin tarjota asiakkaalle myös hyvin harmonista, yksinkertaista ja selkeää vaihtoehtoa. 

Näistä lapuista suurin osa on muodoltaan sellaisia, jotka vaativat painossa muotoonleikkausta. Olen suunnitellut tässä vaiheessa laput yhdelle suurelle artboardille, jolloin riippulapun tuleva muoto on helpompi hahmottaa. Kun riippulapun lopullinen muoto on valittu, teen siitä lopullisen tiedoston, ja selvitän käytettävästä painotalosta aineisto-ohjeet sekä minkälainen ohjeistus muotoonleikaamiseksi vaaditaan. 

Asiakas sai nähtäville nämä kaikki riippulappulluonnokset, ja hyvän tovin pohdittuaan päätyi pitämään eniten lapusta 2a. Tästä riippulapusta päätettiin vielä pyöristää kulmat, jolloin vaikutelma pehmenisi. Tähän vaihtoehtoon kokeiltiin myös lisätä lyhennetty lappu, jotta eläinhahmojen nimet saadaan näkyviin päälapun alta, sillä Salla ihastui ideaan valtavasti. Tästä vaihtoehdosta tehtiin nähtäville myös vihreä versio, jossa eläinlaput on väritetty omilla väreillään. Asiakkaalla oli selkeä näkemys, että mikäli lyhennetty lappu ei toimisi tässä mallissa, olisi varalla malli 1b, johon vaihdettaisiin samanlainen suorakaide, joka on tässä ykkösvaihtoehdosakin. Tein vielä tämän plan b:n nähtäville varmuuden vuoksi. 

Riippulapun muokattu versio 1
Riippulapun muokattu versio 1, yksivärinen


Riippulapun muokattu versio 2
Riippulapun muokattu versio 2, värillinen. Lisänä plan b- lappu.
Riippulapun teknisessä toteutuksessa tulee ottaa huomioon, että tiedosto tulee olemaan painovalmis. Tämä tarkoittaa seuraavaa: 
 • tiedoston yksikkönä millimetri, mm
 • väriavaruudeksi valitaan CMYK
 • tiedosto vaatii leikkuuvaran, eli bleedin, yleisimmin 3 mm

Valmis riippulappu


Koska päätöksenteko ei ole koskaan yksinkertaista ja suoraviivaista, päädyttiin riippulapuksi valitsemaan plan b, eli yläreunastaan pyöristetty lappu. Tämä toimii parhaiten lyhennettynä eläinhahmolappujen kanssa, ja on suorakaidetta sirompi piensisustustuotteisiin kiinnitettäväksi. Tämä vaihtoehto oli alusta asti oma suosikkini, joten en katsonut pahaksi vielä tässä kohtaa muuttaa suunnitelmaa. 

Vyyhdin valmis riippulappu
Studio Vyyhdin valmis riippulappu
Tässä vaiheessa tein riipulapusta painovalmiit tiedostot, eli vektoroin tekstit ja varmistin kaikkien elementtien sijainnit align-toiminnolla. Riippulapun kohdalla haastetta aiheuttaa sen erikoinen muoto, jonka leikkaus pitää painotaloa varten ohjeistaa erikseen, koska painoon lähetettävä tiedosto on vain suorakaiteen muotoinen, mutta painosta halutaan yläreunastaan pyöristettyjä lappuja. Tätä varten tein ohjeen, jossa näkyy valmiin lapun mitat ja muodot, sekä lapun yläreunan reiän sijainti ja koko. Muotoonleikkuu ja sen ohjeistus tulee varmistaa vielä painotalosta työtä tilatessa, että onnistuuko työ tällä ohjeella, vai pitääkö ohjeistusta muuttaa. Olen kuitenkin varautunut tekemään uuden ohjeen painotaloa varten, mikäli sellaista tarvitaan. 

Riippulapun muotoonleikkausohje
Ohje painotaloa varten riippulapun muotoonleikkaamiseksiKäyntikortti

Riippulapun suunnittelun lomassa luonnostelin myös Sallalle käyntikorttia. Halusin käyntikortiin samaa fiilistä kuin riippulappuun, jotta yrityksen ilme säilyy tunnistettavana. Riippulappu oli käyntikorttia tärkeämpi, joten annoin sen muodon ja ilmeen määrittää myös käyntikortin ilmettä. 

Ennen käyntikortin varsinaista suunnittelua tutustuin erilaisiin ja mallisiin käyntikortteihin Pinterestin avulla. Käyntikortin kanssa päädyin kuitenkin hyvin perinteiseen muotoon, enkä lähtenyt kikkailemaan kortin mallilla. Ajattelin tässä muotoonleikkuun tuomia lisäkustannuksia, sekä sitä että perinteisellä käyntikortilla saadaan luotua aivan hyvin halutunlainen ilme. Kortin kooksi valikoituikin tuo perinteinen 85 x 55 mm. Toki tässäkin tuotteessa on vaihtoehtona käyttää pyöristettyjä kulmia, mitä on käytetty hyväksi riippulapussakin. 

Käyntikortteja tutkiessani totesin että vain taivas on rajana niiden suunnittelussa. Koska suunnittelun pääpaino tässä työssä ei ole käyntikortin suunnittelussa, päätin mennä riippulapun vanavedessä ja hyödyntää sen muotomaailmaa mahdollisimman pitkälle. Tätä tukee myös ajatus yrityksen ilmeen pitämisestä yhtenäisenä, ja koen että samanlaisella muotokielellä läpi erilaisten tuotteiden tämä onnistuu hyvin. Toki tässäkin suunnittelussa, kuten kaikessa muussakin poikkeus vahvistaa säännön. Halusin myös poiketa linjasta ja suunnitella jotain ihan muuta käyntikorttien joukkoon. Useista erilaisista luonnoksista valitsin seuraavan 4 luonnoksen joukon lähetettäväksi asiakkaalle nähtäväksi. 

Vyyhdin käyntikorttiluonnoksia
Ensimmäisen vaiheen käyntikorttiluonnokset

Valmis käyntikortti


Näistä luonnoksista asiakas valitsi jatkoon luonnoksen numero 2, ja totesi ettei luonnoksessa ole juuri muutettavaa hänen näkökulmastaan. Muokkasin siis luonnoksen painokuntoon ja tein siitä painovalmiit tiedostot. Tässä vaiheessa kaikki tekstit vektoroitiin ja varmistettiin alingnin avulla niiden sijainti juuri oikeille paikoilleen. Valmiin käyntikortin kuva alla.
Valmis käyntikortti
Valmis käyntikortti


Yritysmainos

Julkaisuvalmiiden tiedostojen suunnittelun aloitin tiedonhankinnalla, joka osoittautui hankalaksi. Pinterestistä tai netistä ylipäätään oli hankala lötytää mainoksia joita tutkia formaatin ja layoutin puolesta. Lähdin siis lähestymään mainosten kokoasiaa sosiaalisen median kautta, sillä se on moderni mainoskanava, ja sopivan kokoisilla mainoksilla voi tarvittaessa mainostaa myös somessa. Tutkin erilaisia somen kuvakokoja, ja pädyin valitsemaan sekä Instagramissa että Facebookissa toimivat 1080x1080 px ja 1080x1350 px. Näillä formaateilla aloitin luonnostelun samalla pitäen mielessä yritykselle matkan varrella muodostuneen ilmeen, jota halusin käyttää hyväksi tunnistettavuuden vuoksi. 

Pyörittelin useita erilaisia layoutteja yritysmainosta varten. Sain myös Sallalta kolme erilaisilla värimaailmoilla varustettua kuvaa, joiden käyttöön sain vapaat kädet. Valitsin käyttään kuvista kaksi, joista toisesta tein koemielessä mustavalkoversion. Päädyin lähettämään asiakkaalle kolme luonnosta. 

Yritysmainosluonnokset
Asiakkaalle lähetetyt ensimmäisen vaiheen yritysmainosluonnokset


Luonnokset 1 ja 2 syntyivät melko vaivattomasti ja itsestään, vaikka pyörittelinkin tekstejä ja värejä useaan eri asentoon. Kolmosmainos sen sijaan otti enemmän aikaa, tekstien rivitys tuotti päänvaivaa ja kokeilin kaikkea kahden ja komen palstan välillä tekstin asetteluksi. Päädyin lopulta kaksipalstaiseen tekstiin, jossa teksti on kappalejaoltaan hieman muista mainoksista poikkeava. Näistä mainoksista Sallaa miellytti eniten 1 ja 2, joista lähdetään muokkaamaan lopullista versioita. 

Pohdinnan jälkeen Salla päätyi siihen tulokseen, että mustavalkoinen kuva mainoksessa olisi parempi. Olen itse samaa mieltä. Mainoksen asettelun pohdinnassa taas vastaavasti olikin tekemistä. Päädyin kuitenkin ehdottamaan lopulliseski valinnaksi jälkimmäistä vaihtoehtoa, jossa Vyyhdin logo on oikealla ylhäällä. Tässä mainoksessa on mielestäni ryhdikkäämpi asettelu kuin toisessa, ja tähän mainokseen saadaan luontevasti ujutettua Sallan koko nimi esiin, jolloin mainos on persoonallisempi. Salla oli kanssani samaa mieltä siitä, että mainos on hieman levoton. Korjasin asiaa sijoittamalla yhteystiedot saman kehyksen sisään, jossa on esittelyteksti. Tämä mielestäni paransi tilannetta ja mainos rauhottui hieman.

Vyyhdin korjatut yritysmainokset
Muokatut yritysmainokset


Tämän jälkeen aloin vielä pohtia tämän kyseisen mainoksen tekstien asettelua, ja tein siitä kokeeksi toisen version, jotta asetteluja voisi verrata toisiinsa helposti. Helppous loppuikin sitten siihen. Vaihtoehtoina on joko tasata tekstit ja yhteystiedot vasemmalle, tai keskelle. Jos tekstit on tasattu vasemmalle, on mainos ryhdikäs ja selkeä. Jos taas tekstit tasaa keskelle, on mainoksen fiilis huolettomampi. 

Yritysmainos asetteluvaihtoehdot
Yritysmainoksen kaksi erilaista asetteluvaihtoehtoa


Valmis Yritysmainos

Näistä vaihtoehdoista päädyimme valitsemaan vaihtoehdon, jossa tekstit ojn tasattu vasemmalle. Tässä mainoksessa on hieman ryhdikkäämpi ja selkeämpi ote, joka houkuttelee lukemaan mainosta ennemmin kuin sekavampi toverinsa. 

Studio Vyyhti valmis yritysmainos
Studio Vyyhdin valmis yritysmainosMainoslayout

Kurssimainoslayoutissa päätin käyttää samoja kokoja kuin yritysmainoksessakin, sillä koin että somen kuvakoot antavat mahdollisuuksia tulevaisuuden varalle. Mainoslayoutin suunnittelun koin hankalimmaksi, sillä se oli kaikkein abstraktein osa tätä kokonaisuutta. Kursseilla ei vielä ole sisältöjä olemassa, ja pitäisi saada luotuoa layout joka toimii erilaisten kurssisiältöjen kanssa ja samalla ilmentää Studio Vyyhdin ilmettä. Ajattelin myös, että mainoslayout on "suuntaa antava", eli jokaisen kurssin kohdalla pitää pohtia onko kuvien formaatti sopiva vai pitääkö mainoksen mittasuhteita hienosäätää. Tarkoitus on kuitenkin tehdä toimiva pohja, jota voi pienillä muutoksilla räätälöidä sopivaksi kaikille kursseille. Värien käytöllä mainoksista saa myös eri näköisiä, mutta brändin ilme säilyy kuitenkin tunnistettavana. Tämän lisäksi piirsin muutamia käsityöaiheisia kuvituskuvia, joita voi tarvittaessa käyttää mainoksissa, jos ne kurssin sisältöön sopivat. Näillä saa myös yksilöllistä ilmettä mainoksiin. 

Lähetin mainoslayoutistakin kolme erilaista vaihtoehtoa asiakkalle nähtäväksi. 

Mainoslayoutluonnoksia
Asiakkaalle lähetetyt mainoslayoutluonnokset

Käytin luonnoksissa maltillisesti brändivärejä ja satunnaisesti kuvituskuvia. Kurssin kuvaukselle on varattu mainoksissa tilaa runsaasti, tilan tarve on kurssikohtainen, joten hienosäätöä asettelussa joutuu varmasti tekemään. Näistä luonnoksista Sallaa miellytti eniten 2 ja 3, joita lähdetään kehittämään. 

Salla toivoi nähtäville luonnoksia, joissa olisi kavennettu alareunan palkkia, testattu sen asettelua yläreunaan sekä käytetty myös muita brändivärejä, erityisesti keltaista. 

Muokattuja mainoslayoutluonnoksia
Muokattuja mainoslayoutluonnoksia asiakkaalle lähetettäväksi

Asiakkaan toiveesta kokeilin vaihtaa mainosten värejä, jotta näkee miltä muut brändivärit mainoksissa näyttäisivät. Kavensin myös alareunan palkkia, mutta maltillisesti, sillä kovin kapeana visuaalisuus kärsii ja logon koko jää liian pieneksi. Kokeilin myös vaihtaa palkin ylkäreunaan, mutta mielestäni lopputulos on tällöin raskas, ja palkki toimii paremmin mainoksen alareunassa.

Ajatuksena oli, että mikäli kurssien järjestämisessä on yhteistyökumppaneita, näiden logot voi sijoittaa joko logopalkkiin Vyyhdin logon kanssa, tai vaihtoehtoisesti kurssin kuvaustekstin alle. Tämä on kuitenkin tapauskohtaista miltä logot näyttävät ja paljonko ne tarvitsevat näkyvyyttä. Myös kurssiin liittyvät kuvat ovat tässä vaiheessa havainnollisia. On mahdollista myös käyttää vain yhtä pitkän mallista kuvaa, tai vaihtoehtoisesti kahta kuvaa kuten tässä on esitetty. Kuvien mittasuhteet tulevat myös hieman vaikuttamaan mainoksen muiiden osien asetteluun, mutta elementtien pientä hienosäätöä on mahdollista tehdä pienellä vaivalla.

Valmis mainoslayout


Asiakas piti eniten luonnoksesta numero 3, jossa kurssin nimen ja kuvauksen tausta on vihreä ja logon palkki on mainoksen alareunassa. Mainoksen värimaailmaa varmasti jouituu miettimään jokaisen kurssin kohdalla erikseen, sillä kurssiin liittyvät kuvat omalta osaltaan määräävät miltä mainos näyttää. Tein tästä mainoksesta kaksi versiota erivärisillä palkeilla, ja toisessa on käytetty kuvituskuvaa ja toisessa ei. Kuvituskuvankin käyttä vaikuttaa hieman tekstetien asetteluun mainoksessa. 

Studio Vyyhti valmis mainoslayout
Studio Vyyhdin valmis mainoslayout kahdessa värityksessä

 Yhteenveto


Aikataulu

Näytön ajankohdaksi oli alunperin suunniteltu 7-24.62021, mutta heti kättelyssä varasin myös juhannuksen jälkeisen viikon 28.6-2-7. työskentelyyn tarvittaessa. Aika pian näytön aloittamisen jälkeen totesin että haluan tehdä työtä rauhalliseen tahtiin, joten en edes yrittänyt kiirehtiä näyttöä valmiiksi ennen juhannusta. Nyt 2.7 kaikki työt ovat yritysmainosta lukuunottamatta valmiita luovutettavaksi asiakkaalle. Yritysmainoksen viimeistelen vielä kesän aikana. Aikataulu ei siis aivan itsestäni riippumattomista syistä pitänyt, mutta aikataulu oli alunperinkin joustava kaikkien osapuolten osalta. 

Valmiit tuotteet

Vaikka kaikki valmiit tuotteet on esitelty yllä kunkin tuotteen työselosteen kohdalla, kerään vielä kaikki valmiit tuotteet lopuksi saman kappaleen alle, jolloin niitä on helppo tarkastella kokonaisuutena. 

Brändiohje

Studio Vyyhti valmis brändiohje
Studio Vyyhdin valmis brändiohje

Riippulappu

Studio Vyyhti riippulappu
Studio Vyyhdin valmis riippulappu

Käyntikortti

Studio Vyyhti käyntikortti
Studio Vyyhdin valmis käyntikortti

Mainoslayout

Studio Vyyhti mainoslayout
Studio Vyyhdin valmis mainoslayout

Yritysmainos

Studio Vyyhti valmis yritysmainos
Studio Vyyhdin valmis yritysmainos


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Työharjoittelu: Näyttö

Myymäläharjoittelun näyttö on kaksiosainen, ja siihen kuuluu sekä esillepanon että kampanjan tekeminen. Näyttötöiksi valitsin joulukuun vaih...