Graafinen suunnittelu: Asiakastyöt

Graafisen suunnittelun opintojaksolla tiimillämme on kolme asiakasta, ensi kesänä naimisiin menevä nuori pariskunta, helsinkiläinen koirantarvikkeisiin erikoistunut Woolly Wolf sekä somerolainen perheyritys Someron Panimo. Tällä sivulla seurataan asiakastöiden etenemistä, ja esitellään valmiit työt.

Someron Panimo

Someron Panimo  on Salossa toimiva perheyritys, jonka juuret löytyvät Somerolta. Someron Panimo on ekologinen pienpanimo, omien sanojensa mukaan ehkä jopa Suomen pienin. Oluen valmistuksessa käytettävä energia saadaan omista aurinkopaneeleista, ja valmistusprosessin sivutuote, mäski, luovutetaan eläinten ravinnoksi. 

Pienpanimo

Pienpanimot tai käsityöläispanimot ovat nimensä mukaan pieniä panimoita. Suomen lainsäädännössä pienpanimoksi määritellään panimo, jonka oluen tuotanto kalenterivuoden aikana on alle 15 miljoonaa litraa. Pienpanimoiden on mahdollista saada hyvitystä alkoholiveron perusverosta tuotantomäärien mukaisesti. Tällä halutaan tukea pienpanimotoimintaa Suomessa. 
Suomessa pienpanimoilla on oma liittonsa, Pienpanimoliitto, joka edustaa suurinta osaa suomalaisista pienpanimoista.

Pienpanimotoiminta on itselleni kovin vierasta, joten tutustuin pienpanimoiden ja niiden tuotteiden fiilikseen Pinterestin avulla.Toimeksianto

Tomeksiantona on toteuttaa Someron Panimon maahantuoman Bomonti-oluen painovalmis mainosesite. Tämän lisäksi panimo toivoo myös Instagram-mainosta.

Sovimme asiakkaan kanssa, että julkasiemme työvaiheista vain ne luonnokset, jotka asiakas on nähnyt. Tästä syystä Someron Panimolle lähetettiin työskentelyn aikana enemmän luonnoksia kuin muille asiakkaille. Luonnoksia on tehty enemmän kuin mitä blogissa on näkyvillä. 

Bomonti

Bomonti on turkkilaisen Efes- panimon olut, jota Someron Panimo maahantuo. Bomontin juuret yltävät aina vuoteen 1890 saakka, jolloin sen valmistus on aloitettu istanbulilaisessa Bomonti-korttelissa.


 


Ideointi

Ideoinnin alkuvaiheessa oli tärkeää tutustua pienpanimotoimintaan, ja ymmärtää perusasioita pienpanimoista. Fiilistä tavoiteltiin Pinterestin avulla (taulut ylempänä).

Värit

Ideointi sai alkunsa värikartan suunnittelulla. Värikartta on rakennettu niin, että Someron Panimolla on omat värinsä, ja Bomonti-oluella omansa, jolloin ne ovat esitteessä ja mainoksessa helposti erotettavissa toisistaan. Panimon värimaailma on napattu heidän verkkosivuiltaan, ja Bomontin värimaailma on rakennettu olutpullojen värimaailman ympärille. 

Värikartta Someron Panimo ja Bomonti
Someron Panimon ja Bomonti-oluen värikartta


Typografia

Esitteen typografiaan vaikutteita haettiin yrityksen verkkosivuilta, josta valittiin fontti esitteessä käytettäväksi. Näin yrityksen ilme pysyisi selkeänä ja tunnistettavana. Ainakaan alkuvaiheessa suunnittelua Bomontille ei ole suunniteltu käytettäväksi omaa fonttia, vaan esite pyritään pitämään selkeänä helposti luettavan ja lähestyttävän typografian avulla. 

Someron Panimo typografia
Open Sans- fontteja


Esite

Bomonti-esite on tulossa näkyville ravintoloihin, jolloin esitteen kokoa rajaavat mainosstandien koot, jotka ovat yleisesti joko A5- tai A4- kokoisia. A-sarjan hyvä puoli piilee siinä, että kaikkien A-sarjan arkkien koot ovat skaalattavissa muihin A-sarjan kokoihin, jolloin yhden mainoksen tekemällä voidaan hyödyntää molempia standikokoja. Huomioon otettavaa on kuitenkin se, että A5- mainos on puolet pienempi kuin A4, jolloin sen luettavuus ja selkeys tulee säilyä skaalauksesta huolimatta. A5- arkki on kooltaan 148 x 210mm ja A4- arkki 210 x 297mm.

Luonnokset

Esitteiden luonnoksia päätettiin lähettää asiakkaalle nähtäville 4 kappaletta. 

Esiteluonnokset 1 ja 2
Esiteluonnokset nro 1 ja 2

Esiteluonnokset 3 ja 4
Esiteluonnokset nro 3 ja 4

Esitteisä ei vielä ole nähtävillä kaikkia logoja, sillä odotamme vielä vektoritiedostoja asiakkaalta. Logojen paikat on kuitenkin suunniteltu, ja ovat nähtävillä luonnoksissa. 

Esiteluonnoksista yritys valitsi jatkokehittelyyn numerot 1 ja 3. 

Kehitellyt esiteluonnokset
Jatkokehiteltyjä esiteluonnoksia

Jatkokehittelyyn valitut esiteluonnokset kokivat pieniä, mutta merkittäviä muutoksia. Itse korjasin esitteen värimaailmaa uskottavammaksi, muutin esitteen diagonaalin jakolinjan kulmaa, jotta esitteen ulkoasu olisi pehmeämpi ja fiksasin tekstejä houkuttelevammiksi, Myös logon paikka koki muutoksen. Yrityksen toiveesta nostimme enemmän Efes- kuin Bomonti- logoa esille. 

Instagram-mainos

Instagram storyn yleisin koko on 1080 x1920 pikseliä ja kuvasuhde 9:16. Story-mainoksissa on tärkeä ottaa huomioon turva-alue, eli alue jonka sisälle kaikki tärkeä info olisi sijoitettava, jotta se näkyisi oikein ja kokonaan tarinaa katseltaessa. Instagram on määritellyt storyn ylä- ja alaosaan 250 pikselin korkuiset safe zonet, joiden sisälle logoja tai muuta tärkeää informaatiota ei tulisi sijoittaa. Tällöin käytettäväksi jää 1080 x1420 pikselin kokoinen alue.
Toinen huomionarvoinen seikka story-mainosta suunniteltaessa on aika, jonka tarina on näkyvillä. Story on nähtävillä julkaisuhetkestä 24 tuntia, mutta tallentamalla tarinan kohokohtiin, eli Stories Highlitsiin, jää tämä katsottavaksi profiiliin pysyvästi. Kerrallaan yksi kuvamuotoinen tarina näkyy käyttäjälle 5 sekuntia, jolloin suunnittelussa kannattaa pohtia tarkasti mitä infoa mainoksella halutaan välittää, ja minkä verran tietoa tarinan katsoja ehtii omaksua 5 sekunnin aikana. 

Luonnokset

Instagram-mainoksista asiakkaalle päätettiin lähettää nähtäville kuusi erilaista luonnosta. Mainosten suhteen meillä ei ollut kristallin kirkasta ajatusta siitä miten oluita halutaan mainostaa, joten loimme erilaisia luonnoksia asiakkaalle nähtäville, joista olisi valinnanvaraa niin ulkomuodon kuin sisällönkin suhteen. 

Instragram-mainoksen luonnokset 1-6
Ylärivissä mainosluonnokset nro 1-3 ja alarivissä luonnokset nro 4-6

Mainosluonnoksista yritys valitsi jatkoon numerot 2 ja 4 ( ylärivissä keskeltä ja alarivissä vasemmalla).

Uusittu Instagram-mainos
Jatkokehitelty Instragram-mainos
Instagram-mainos koki vain pieniä muutoksia matkalla. Oluiden nimet vaihdettiin brändin mukaisiksi ja tekstit kokivat pieniä muutoksia. Myös Someron Panimon logon kokoa muutettiin hieman pienemmäksi, jotta Instagram storyn suoja-alue säilyy koskemattomana. 

Woolly Wolf

Woolly Wolf on helsinkiläinen koirantarvikkeisiin erikoistunut pieni yritys, jolle tärkeitä arvoja ovat kierrätys ja seikkailullisuus. Woolly Wolfin slogan on "Gear for exploring dogs - From backyard to backcountry". Yhdessä kokeminen ja seikkaileminen ovat brändin suunnitelmien kulmakiviä. "Curiosity leads to discovery", kuten brändin suunnittelija Maria Vanonen on todennut.

Toimeksianto

Toimeksiantona on toteuttaa Woolly Wolfille uuden, kokonaan kierrätysmateriaaleista valmistetun, koirantarvikemalliston verkossa julkaistava tuotekatalogi.

Ideointi

Ideoinnin apuna toimii Pinterest, jonka avulla on pyritty löytämään fiilistä seikkailusta ihmisen parhaan kaverin kanssa. Pinterest on toiminut myös katalogien tutkimisen apuvälineenä.Värit

Värien inspiraatio sai alkunsa malliston fiiliskuvista. Värikartta on poimittu mallistossa käytetyistä väreistä siten, että malliston eri osat erottuvat selkeästi toisistaan.
Woolly Wolfin malliston värikartta
Woolly Wolfin mallistoon valittu värikartta

Typografia

Katalogin fonttina käytettän Roboto Condenced Regularia ja Roboto Condenced Bold Italicia, jotka ovat peräisin yrityksen graafisesta ohjeistosta. 

Roboto Condencedin käyttö katalogissa
Woolly Wolfin typografinen ilme


Luonnokset

Katalogin luonnostelu on jaettu kahteen vaiheeseen, kansien luonnoksiin ja tuotesivujen layout-luonnoksiin.

Kansiluonnokset

Kansiluonnoksissa on käytetty hyväksi Wolly Wolfin uuden malliston fiiliskuvia.

Luonnoksia katalogin kannesta
Woolly Wolfin katalogin kansiluonnoksia

Kansiluonnoksissa esiintyvä keltainen väri on peräisin yrityksen graafisesta ilmeestä. Yrityksen toiveena oli myös, että katalogissa esiintyisi vuosiluku joko muodossa "2021" tai "21". Kansiluonnoksissa esiintyvä "Gear for Exploring Dogs" on Woolly Wolfin slogan. Luonnoksissa on yritetty ilmentää yrityksen verkkosivuilla ja verkkokaupassa näkyvää simppeliä mutta seikkailullista fiilistä.

Tuotesivuluonnokset

Tuotesivuluonnoksissa on pohdittu erilaisia grid-ruudukoita, joita on käytetty suunnittelussa apuna. Ajatuksena on ollut pitää katalogi selkeänä ja helppolukuisena, koska katalogin perimmäinen tarkoitus on esitellä tuotteet mahdollisimman selkeästi. Tuotteet on haluttu pitää valkoista taustaa vasten, jotta värit pääsevät mahdollisimman hyvin oikeuksiinsa. Tuoteryhmien erottamiseksi toisistaan on tarkoitus käyttää värikartan mukaisia värejä, jotka ovat joka tuoteryhmällä omansa. Rope Leash- tuotteet ovat oma ryhmänsä, joiden yhteydessä ei ole suunnitelut käytettävän erillistä värikoodausta. 

Katalogin layoutluonnos
Katalogin layoutluonnos


Katalogin tuotesivuluonnos
Katalogin layoutluonnos

Asiakkaalle lähetetyt luonnokset

Tässä vaiheessa luonnostelua keräsime tiiminä kaikkien luonnokset yhteen, ja päätimme mitä niistä ehdotamme asiakkaalle. Osaa luonoksista muutettiin, ja yhteistyöllä yhdistelimme jo olemassa olevia elementtejä uusiksi luonnoksiksi.

Kansiluonnokset

Asiakkaalle päädyttiin ehdottamaan kolmea erilaista kansiluonnosta. Kaikissa ehdotetuissa luonnoksissa on erilainen tunnelma, johtuen pitkälti taustalla käytetystä valokuvasta. Kansien luonnostelussa on käytetty useita eri työkaluja, joilla on saatu erilaisia efektejä aikaan.

Asiakkaalle lähetetyt kansiluonnokset
Asiakkaalle lähetetyt kansiluonnokset 1, 2 ja 3.

Kansiluonnoksista jatkokehittelyyn pääsi numero 3, jossa on jylhä vuoristomaisema kameraan intensiivisesti katsovan koiran tauastalla. Yrityksen toiveena oli, että tekstin takana oleva valkoinen palkki poistettaisiin, ja tekstiä maltillisesti pienennettäisiin. Näiden muutosten kanssa huomattiin, että kuvan ollessa näin kirjava teksti ei oikein tahdo erottua taustasta. Tässä vaiheessa yrityksen nähtäväksi päätettiin tehdä kaksi luonnosta. Toisessa on tehty yrityksen toivomat muutokset, ja toisessa on pyritty ratkaisemaan takstin luettavuuteen liittyvää ongelmaa.

Kansiluonnoksia
Kaksi uutta vaihtoehtoa kanneksi. Näissä on ongelmana tekstin huono luettavuus.

 
Nämäkin luonnokset kokivat matkalla hylkytuomion, sillä tekstistä haluttiin selkeämmin luettava. Tässä vaiheessa kanteen haluttiin vielä lisätä yrityksen tuotteissa väkyvä kierrätysmerkki, jonka näkyvyys katalogissa todettiin erittäin tärkeäksi. Lopulta kansi sai monien kokeilujen jälkeen seuraavanlaisen ilmeen. Katalogille haluttiin myös takakansi, jotta verkkokatalogi ei selailtaessa loppuisi kesken. 

Katalogin kansi ja takakansi
Katalogin valmis kansi ja takakansi.

Tuotesivuluonnokset

Tuotesivulayouteista päätettiin lähettää asiakkaalle nähtäväksi kolme erilaista luonnosta, ja ropeleash-sivuista yksi luonnos.

layoutluonnos1
Tuotesivun layoutluonnos nro1.

layoutluonnos2
Tuotesivun layoutluonnos nro2. 


layoutluonnos3
Tuotesivun layoutluonnons nro3.


ropeleash-layoutluonnos
Ropeleash- sivun laytoutluonnos.

Asiakas piti eniten ropeleash-sivun layoutluonnoksesta. Heitä viehätti erityisesti sivun selkeä ja yksinkertainen ilme, joka kieltämättä sopii parhaiten brändin tyyliin. Tästä alettiin muokata kaikkien sivujen layouttia asiakkaan ehdotelman mukaan. 

Valmis tuotesivu
Valmis tuotesivu


Valmis Rope Leash-sivu
Valmis Rope Leash- sivu


Brändiesittelyluonnokset

Aivan suunnittelun viime metreillä saimme vielä brändiesittelymateriaalin lisättäväksi katalogiin. Pikaisella aikataululla loimme kaksi luonnosta, jotka lähetettiin yritykselle nähtäväksi. 

Brändiesittelyluonnos1
Brändiesittelyluonnos nro1. 

Brändiesittelyluonnos2
Brändiesittelyluonnos nro2. 

Brändiesittelyluonnoksista molemmissa oli hyviä piirteitä, joten asiakas päätyi valitsemaan molemmista luonnoksista sivut, jotka yhdistettin yhdeksi aukeamaksi. Brändiesittelyn lisäksi tehtiin vielä aukeama, jossa nostetaan malliston kierrätysteemaa esille.

Valmis brändiesittelysivu
Valmis brändiesittelysivu.

Valmis kierrätyssivu
Valmis kierrätyssivu.

Valmis tuote

Katalogi valmistui aikataulussa. Deadline oli sovittu perjantaille 30.4, jolloin valmis työ luovutettiin asiakkaalle.

Woolly Wolf 2021- katalogi kokonaisuudessaan on nähtävillä linkin kautta.

Häät

Heinäkuussa 2021 tanssitaan häitä, jossa toisilleen tahdon sanoo maalta kotoisin oleva nuori pari. Hääjuhlaa vietetään tulevan aviomiehen suvun lammastilalla, tunnelmallisessa ladossa. Sekä morsiamen että sulhasen ollessa kotoisin maalta, on luovntevaa että latohäitä juhlitaan maalaisromanttisella ja rustiikkisella teemalla. 

Maalaisromanttisen tyylin kulmakiviä ovat runsaus, maanläheiset ja herkät värit, sekä hempeys ja kerroksellisuus. Pitsit ja herkät kukkakuviot ovat tyypillisesti osa rustiikkista ja maalasiromanttista tunnelmaa. Latohäät ja maalaisromanttiikka ovatkin kuin luodut toisilleen.

Toimeksianto

Tomeksiantona on suunnitella painovalmiit kutsut sekä ohjelmajuliste maalaisromanttisiin kesähäihin.

Ideointi

Ideoinnin alkuvaiheessa tärkeä työkalu on Pinterest, jossa on helppo kerätä talteen erilaisia ideoita häistä ja niiden toteutuksesta. Värit

Häiden teeman mukaisesti värimaailma löytyy maanläheisistä ja romanttisista sävyistä. Hääparin toiveena oli ruskean, vaaleanpunaisen, beigen ja luonnonvaalean eri sävyt. Usein rustiikkisten häiden värimaailma pyörii juuri näiden sävyjen yhdistelmissä. Lopulliseen värikarttaan valikoitui ruskean, beigen, vaaleanpunaisen eri sävyjä. Mukaan valikoitui myös yksi harmahtava vaalea vihreä tuomaan eloa kokonaisuuteen.
Rustiikkisten häiden värikartta
Häiden värikartta

Typografia

Häiden typografisissa ilmeissä on usein yhdistelty romanttista ja herkkää kalligrafista, koristeellista fonttia, sekä ryhdikkäämpää serif- tai sans-serif -fonttia kutsujen ja ohjelmakarttojen leipätekstiosiossa. Alkuideointivaiheessa mukana oli runsaasti erilaisia fonttipareja, joista lähdettiin karsimaan juuri tälle hääparilee sopivaa ja mieleistä typografista ilmettä.
Erilaistia typografiapareja
Ideointivaiheen typografiapareja

Hääparille päädyttiin ehdottamaan kolmea erilaista typografiaparia, joissa kaikissa oli mukana koristeellinen kalligrafinen fontti, ja toisena yksinkertaisempi serif- tai sans-serif- fontti. Näistä fonttipareista häiden graafiseen ilmeeseen valikoitui Melinda Script sekä Constantine.
Häiden graafiseen ilmeeseen valitut fontit
Häiden fonteiksi valikoitui Melinda Script ja Constantine

Kasviaiheet

Hääkutsuissa, varsinkin maalaisromanttisissa, kasviaiheet ovat hyvin yleisiä.Kasviaiheen tuomiseen kutsuihin käytin käsin lyijykynällä piirrettyjä kasvien kuvia, jotka vektroin Illustratorissa.
Käsin piirrettyjä vektoroituja kasvikuvia
Käsin piirrettyjä kasvikuvia kutsuja varten

Pitsiaiheet

Maalasiromanttisten häiden teemaan sopii myös loistavasti romanttinen ja herkkä pitsi. 


Vektoroituja pitsien kuvia
Vektoroituja pitsien kuviaKutsut

Ensimmäisenä häiden suunnittelulistalla ovat kutsut, sillä niiden lähetys on ensimmäisenä edessä. 

Kutsukortin kooksi valikoitui asiakkaan toiveesta 114x190 mm.

Luonnokset

Hääkutsujen luonnostelu on pyörinyt hyvin vahvasti kasvi- ja pitsiaiheiden ympärillä. Oma tyylini luoda kutsuilmettä on ollut melko graafinen ja yksinkertainen ennemmin kuin rönsyilevä ja värikäs. Maalaisromanttista ilmettä kutsuihin on luotu juuri tähän maailmaan sopivilla väreillä ja tunnelmalla, jota kasviaiheet ja herkkä pitsi luovat.

Hääkutsuluonnoksia kaksi kappaletta
Hääkutsuluonnoksia

Asiakkaalle lähetetyt luonnokset

Asiakkaalle päädyttiin lähettämään kolme erilaista luonnosta kutsuista, jotta valinnanvaraa olisi, mutta sitä ei olisi liikaa. Kaikki kutsut ovat luonteeltaan erilaisia. Tässä vaiheessa pitsiaihe on pudonnut pelistä, ja jäljelle jäi kasviaiheiset kutsut.

Kutsuluonnos1
Kutsuluonnos nro. 1
Kutsuluonnos 1 on herkkä, kaunis ja kevyt tunnelmaltaan.


Kutsuluonnos2
Kutsuluonnos nro. 2

Kutsuluonnos 2 on graafisempi, ja asettelultaan linjakkaampi.

Kutsuluonnos3
Kutsuluonnos nro. 3
Kutsuluonnos 3 tukeutuu fiilikseen käsintehdystä kutsusta.

Näistä lähetetyistä kutsuluonnoksista asiakas valitsi jatkoon kutsun numero 1. Tätä kutsua jatkokehiteltiin vielä lisää, ja asiakkaalle lähetettiin uudelleen nähtäväksi kaksi uutta luonnosta.

Kutsuluonnos, jossa kukkia
Jatkokehitelty kutsuluonnos nro1.

Kutsuluonnos ruskealla pohjavärillä
Jatkokehtitelty kutsuluonnos nro 2. 
Asiakkaat valitsivat näistä vaihtoehdoista kutsun nro 2 viimeisteltäväksi. Kutsun tyylin pohjalta aletaan luonnostelemaan häiden ohjelmajulistetta.

Ohjelmajuliste

Häiden ohjelma halutaan julistemuodossa näkyville hääpaikalle, jolloin ohjelmasta riittää yksi suuri tuloste. 
Tavallisimmat julistekoot ovat:
  • A3 (297x420mm)
  • A2 (420x594mm)
  • A1 (594x841mm)
  • A0 (841x1189mm)
  • B2 (500x700mm)
  • B1 (700x1000mm)
Häiden ohjelmajulisteen kooksi valittiin A2 (420x594 mm), koska julisten halutaan olevan näyttävä ja luettava, muttei kuitenkaan koko ladon seinän kokoinen. Standardikokoinen juliste on myös vielä skaalattavissa muihin kokoihin, jos mieli matkalla muuttuu.

Luonnokset

Ensimmäiset ohjelmajulisteluonnokset noudattelivat hyvin täsmällisesti kutsun ilmettä. Värimaailma oli sama kuin kutsussa, ja ohjelmajulisteen tyyli oli hyvin tiukasti nidottu kutsun tyliin.

Ohjelmajulisteen luonnoksia
Ojelmajulisteen ensimmäisen vaiheen luonnoksia

Asiakkaalle lähetetyt luonnokset

Asiakkaalle päätettiin lähettää nähtäville neljä erilaista luonnosta. Luonnokset eroavat toisistaan lähinnä asettelun kautta, sillä julisteen tyyli on päätetty samalla kutsun tyylin kanssa. Tässä vaiheessa luonnoksiin otettiin mukaan vaalea väri, sillä sen koettiin olevan raikas sekä erottuvan sopivasti kutsun ilmeestä. 

Asiakkaalle lähetetyt luonnokset 1
Ensimmäiset kaksi asiakkaalle lähetettyä luonnosta

Asiakkaalle lähetetyt luonnokset 1
Asiakkaalle lähetetyt jälkimmäiset luonnokset

Näistä luonnoksista asiakas valitsi häiden ohjelmajulisteeksi numeron 3, joka on jälkimmäisessä kuvassa oikealla. 

Valmiit tuotteet


Kutsu

Kutsu valmistui aikataulussa toukokuun alkupuoliskon aikana, ja lähetettiin painoon Nummelan Painopalveluun. Alla olevasta kutsusta on poistettu kaikki hääpariin ja juhlapaikkaan liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. 

Kutsujen painoonlähetysvaiheessa jouduttiin vielä muuttamaan kutsun kokoa, sillä valitsemamme kutsukoko ei mahtunut mihinkään saatavillaolevaan kirjekuoreen. Tässä vaiheessa kutsua päätettiin kaventaa leveydestä niin, että 114 mm sijaan valmiin taitetun kutsun leveys tulisi olemaan 105mm. Tällöin valmiin kutsun koko on 105x190 mm. Valmis hääkutsu
Hääkutsu valmiina painoon

Ohjelmajuliste

Ohjelmajuliste valmistui melko pian kutsujen perään, sillä julisteen teema noudatteli hyvin pitkälti kutsujen teemaa. Valmiin ohjelman värimaailmaa muutettiin vaaleampaan suuntaan ja mukaan lisättiin hylätyissä kutsuluonnoksissa mukana ollut elementti jakamaan tekstejä. 

Ennen ohjelmajulisteen lähettämmistä painoon varmistettiin että PDF-tallennuksessa ovat kaikki painon tarvitsemat asiat kohdillaan, kuten bleedit eli leikkuuvarat ja leikkuumerkit. Tiedosto viimeisteltiin painokuntoon muuttamalla fontit vektoreiksi. Myös objektit käsiteltiin Expand Appearance- työkalulla, jolloin ne varmasti tulevat painosta halutun näköisinä.

Valmis ohjelmajuliste
Valmis ohjelmajuliste


Hääbingo

Bonuksena vielä aiemmin sovittujen töiden päälle aikatualun sallittua teimme nopean hääbingo-pohjan, jonka asiakas tulostaa itse häihin käytettäväksi. Tästä johtuen pohja on mustavalkoinen ja melko simppeli muodoltaan. Pohjia haluttiin 4 erilaista, joihin sijoitettiin asiakkaan toimittamia tekstejä satunnaisessa järjestyksessä. Hääbingo noudattelee häiden muiden painotuotteiden teemaa.

Valmis hääbingopohja
Valmis hääbingopohja


1 kommentti:

  1. Värit sekä kokonaisvaltainen suunnittelu ovatkin varmasti tärkeitä. Kiitos tästä. Meillä on etsinnässä yritys, jolta saisimme tilattua valomainokset. Logo vielä täytyisi suunnitella, eli se on aivan ensimmäinen askel. https://www.slamcon.fi/palvelut/valomainos

    VastaaPoista

Työharjoittelu: Näyttö

Myymäläharjoittelun näyttö on kaksiosainen, ja siihen kuuluu sekä esillepanon että kampanjan tekeminen. Näyttötöiksi valitsin joulukuun vaih...